MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA

 • vedeme personální agendu
 • provádíme výpočet mezd pro zaměstnance
 • připravujeme výplatní pásky a mzdové výplatní listiny včetně vyhotovení příkazů k úhradě plateb na účty zaměstnanců
 • spravujeme a evidujeme mzdové listy a evidenční listy důchodového pojištění
 • zajišťujeme odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů
 • zajišťujeme odvody měsíčních záloh z mezd včetně ročního vyúčtování daně
 • odvádíme daně vybírané zvláštní sazbou z mezd včetně ročního vyúčtování daně
 • provádíme roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti pro zaměstnance
 • vypočítáváme zákonné pojištění z mezd za zaměstnance
 • vyhotovujeme a předáváme příkazy k úhradě plateb odvodů z mezd do bankovního ústavu
 • vyhotovujeme potvrzení o zaměstnání a mzdových příjmech pro zaměstnance
 • komunikujeme za Vás s příslušnými úřady
 • účastníme se kontrol zdravotního i sociálního pojištění i kontrol daňových vyčíslení současných nákladů na zaměstnance
 • konzultace v oblasti personální agendy