SPRÁVA DATOVÝCH SCHRÁNEK A ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

Od 1. 1. 2023 se bude všem podnikatelům a právnickým subjektům, kteří ještě nemají zřízenou datovou schránku, povinně ze zákona tato datová schránka zřizovat. Podstatné je, že datová schránka funguje jako tzv. virtuální dopis a je nutné tuto schránku neustále kontroloval a na výzvy úřadů rychle reagovat. My Vám nabízíme plnou správu Vašich datových schránek a nakládání s nimi.

Na základě sepsání plné moci mezi Vámi a námi za Vás budeme vystupovat na úřadech státní správy a povedeme Vám správu datových schránek.

Skrze datové schránky za Vás podáme přiznání (k DPH, DPFO, DPPO, silniční dani, k dani z nemovitosti), přehledy na zdravotní pojišťovny a ČSSZ. Ve Vašich datových schránkách Vám budeme sledovat příchozí zprávy a zprávy týkající se Vašeho podnikání Vám vyřešíme, či Vás upozorníme na příchozí zprávy.