DANĚ

Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti daní z příjmu právnických i fyzických osob. Spolupracujeme s daňovými poradci tak, abychom Vám mohli poskytnout ucelené řešení pro veškeré daňové záležitosti. Zároveň Vás budeme včas informovat o změnách daňové legislativy, které mají přímý dopad na Vaše podnikání. Zajistíme, aby Vaše podnikání bylo v souladu se všemi právními předpisy, abyste mohli efektivně řídit své výdaje.

Vyhotovíme a podáme za Vás daňové přiznání:

  • daň z příjmů fyzických osob
  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z přidané hodnoty
  • silniční daň
  • vyúčtování se mzdovou agendou

Ručíme za správnost vypracovaného daňového přiznání i za jeho včasné podání příslušnému správci daně. V případě Vám dle potřeby ve spolupráci s daňovým poradcem zajistíme i odklad podání daňového přiznání k dani z příjmů. Budeme Vás zastupovat při daňových kontrolách i při jednáních s finančním úřadem.