ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Provádíme poradenství v oblasti účetní a daňové agendy ve spolupráci s daňovými poradci.

Řešíme:

  • problematiku leasingu, úvěrování, odpisování
  • účetní a daňovou legislativu dle platných zákonů ČR
  • kalkulaci pro výrobky či služby a způsoby oceňování
  • otestujeme finanční důvěryhodnost podle účetních výkazů
  • dohled nad vedením daňové evidence nebo účetnictvím